Witamy na stronie internetowej firmy PBI CzęstochowaNasza firma od 2004 roku prowadzi działalność w zakresie profesjonalnej gospodarki odpadami, ich recyklingu oraz utylizacji różnego typu odpadów niebezpiecznych dla środowiska.Prowadząc naszą działalność kładziemy szczególny nacisk na ochronę środowiska oraz satysfakcję klienta.Proponujemy konkurencyjne ceny ,szybką realizację zleceń oraz profesjonalne podejście do każdego zadania.Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do skorzystania z naszych usług. O FIRMIEFirma PBI Częstochowa od wielu lat świadczy usługi w zakresie wywozu oraz utylizacji odpadów medycznych i weterynaryjnych jak również materiałów niebezpiecznych.Zajmujemy się utylizacją przeterminowanych leków, lamp fluorescencyjnych oraz innych odpadów zawierających rtęć i jej pochodne.Świadczymy usługi na najwyższym poziomie, posiadamy przeszkoloną kadrę pracowniczą z wieloletnim doświadczeniem oraz dysponujemy specjalistycznymi pojazdami do przewozu odpadów i materiałów niebezpiecznych.Korzystając z naszych usług mają Państwo gwarancję zachowania wszelkich norm bezpieczeństwa w zakresie ochrony środowiskaNASZ CELRZETELNA FIRMABierzemy udział w programie prowadzonym przez Krajowy Rejestr Długów RZETELNA FIRMA.UWAGA❗️UWAGA,BARDZO WAŻNY KOMUNIKAT W ZWIĄZKU WYSTĘPOWANIEM PRZYPADKÓW WIRUSA SARS-CoV-2❗️ Szanowni Państwo, Działając w imieniu PBI Sp. J., w związku z potwierdzonymi przypadkami występowania wirusa SARS-CoV-2 (dalej „koronawirus”) oraz trudną sytuacją epidemiologiczną, celem ochrony osób zatrudnionych przez podmioty transportujące i unieszkodliwiające odpady informujemy, że odbiór odpadów medycznych potencjalnie zakażonych koronawirusem odbywa się zgodnie z następującą procedurą. Odpady zawierające koronawirus traktowane będą jako odpady wysoko zakaźne. Sposób postępowania z tymi odpadami został opisany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie „szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi”.Zgodnie z § 5. ust. 1 w/w Rozporządzenia odpady medyczne, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, w których zidentyfikowano lub co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że zawierają biologiczne czynniki chorobotwórcze, które podlegają zakwalifikowaniu do kategorii A zgodnie z pkt 2.2.62.1.4.1 załącznika A do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1119), zwane dalej „wysoce zakaźnymi odpadami medycznymi”, zbiera się w miejscu ich powstawania do: OPAKOWANIA WEWNĘTRZNEGO – na które składa się worek jednorazowego użycia z folii polietylenowej, koloru czerwonego, wytrzymały, odporny na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia, który po wypełnieniu i zamknięciu jest umieszczany w drugim worku spełniającym te same wymagania, lub sztywnym,odpornym na działanie wilgoci, mechanicznie odpornym na przekłucie lub przecięcie pojemniku koloru czerwonego - w przypadku odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach; OPAKOWANIA ZEWNĘTRZNEGO, które stanowi pojemnik koloru czerwonego, wytrzymały, odporny na działanie wilgoci i środków chemicznych, wykonany w sposób umożliwiający dezynfekcję, z możliwością szczelnego zamknięcia. Odpady wysoce zakaźne odpady medyczne mogą być przechowywane w miejscu ich powstawania, nie dłużej niż 24 godziny. ODBIÓR ODPADÓW WYSOKOZAKAŹNYCH REALIZOWANY BĘDZIE WYŁĄCZNIE W ZGODZIE Z PONIŻSZYMI ZASADAMI: 1. Każdorazowo, w przypadku powstania tego rodzaju odpadów – Wytwórca zobowiązany jest do poinformowaniu PBI o ich powstaniu oraz o konieczności zrealizowania odbioru odpadów wysoko zakaźnych. 2. Termin i warunki realizacji odbioru odpadów musi zostać uzgodniony z upoważnionymi pracownikami PBI Sp.J.. 3. Wytwórca odpadów jest zobowiązany do wydzielania odpadów wysoko zakaźnych – oraz ich prawidłowego zapakowania, zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie „szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi”. 4. Odbiór odpadów zostanie zrealizowany i obsłużony zgodnie z uzgodnieniami. Odpady zostaną przekazane bezpośrednio do termicznego unieszkodliwienia – poza kolejnością. ❗️Informujemy, że w przypadku niezastosowania się do powyższej procedury,w szczególności ich nieprawidłowego opakowania PBI Sp. J. - odmówi realizacji odbioru odpadów.❗️
OFERTA
CENNIK
EKOLOGIA
GALERIA