TRANSPORT I UTYLIZACJA GRUZU Świadczymy specjalistyczną usługę transportu oraz utylizację odpadów budowlanych (gruzu) po zakończonych pracach budowlanych lub rozbiórkowych. Usługę świadczymy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w ramach wydanych decyzji przez uprawnione jednostki samorządowe. Ze względu na charakterystykę odpadu trzeba brać pod uwagę, że może zawierać w swoim składzie elementy, które będą stanowiły zagrożenie dla środowiska. Nieprawidłowe zagospodarowanie odpadu może doprowadzić zarówno do działania na szkodę środowiska naturalnego, ale również nałożeniem wysokiej kary pieniężnej. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii przy przetworzeniu odpadu można uzyskać produkt do ponownego zastosowania w branży budowlanej, np. kruszywo. Zagospodarowywanie odpadów tego typu we własnym zakresie generuje dodatkowe koszty oraz może stanowić źródło problemów przy nieodpowiednim sposobie jego utylizacji. Dlatego warto skorzystać z profesjonalnej firmy, która zarejestruje transport odpadu w systemie BDO a cały proces odbędzie się w ramach obowiązujących decyzji na transport i magazynowanie odpadu. Transport gruzu zapewniamy w kontenerach o objętości 4m3 oraz workach typu BIG-BAG o objętości 1m3.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ON LINE   WhatsApp Skontaktuj się przez aplikację WhatsApp Messenger Skontaktuj się przez Messenger
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE