ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH
W ramach świadczonych usług oferujemy swoim klientom odbiór odpadów komunalnych związanych z bytową oraz przemysłową działalnością mieszkańców miasta. Staramy się spełnić oczekiwania naszych klientów przy zachowaniu wymagań ustawowych związanych z gospodarką tego typu odpadami. Wszystkie ustalone warunki odbioru potwierdzane są umową na wywóz odpadów komunalnych i fakturami VAT, które można przedstawić podczas kontroli straży miejskiej bądź innych instytucji uprawnionych. Zapewniamy odbiór odpadów przez 7 dni w tygodniu. Możliwości odbioru odpadów komunalnych :
  • w pojemnikach: 120 l , 240 l, 600 l, 770 l , 1100 l
  • w kontenerach od 7 do 36 m³ (kryte, odkryte)
  • istnieje możliwość odbioru w workach
  • częstotliwość uzgadniana indywidualnie z klientem z uwzględnieniem minimalnej ilości wynikającej z prawa lokalnego
  • Umożliwiamy prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.
  • Oferujemy okresowe mycie i dezynfekcje pojemników i kontenerów.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ON-LINE   WhatsApp Skontaktuj się przez aplikację WhatsApp Messenger Skontaktuj się przez Messenger
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE