ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH, WETERYNARYJNYCH I LEKÓW
Świadczymy usługę odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych, weterynaryjnych, leków a także odpadów powstających w branży „beauty”. Spełniamy wszystkie normy w zakresie obrotu odpadami tego typu w ramach wydanej decyzji. Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. odpady medyczne powstają w trakcie świadczenia usług zdrowotnych, prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych. Odpady te mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego. Odpady medyczne podzielone są na trzy kategorie - odpady zakaźne, odpady niebezpieczne inne niż zakaźne oraz pozostałe odpady medyczne. Do odbioru i transportu stosujemy opakowania i worki o odpowiedniej klasie szczelności oraz kolorze dla danego typu odpadu. Należy pamiętać, że zakaźne odpady medyczne nie mogą być tymczasowo magazynowane w miejscu ich powstawania dłużej niż przez 24 godziny, natomiast pozostałe dłużej niż przez 72 godziny.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ON–LINE   WhatsApp Skontaktuj się przez aplikację WhatsApp Messenger Skontaktuj się przez Messenger
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE