NASZA OFERTA   Zapraszamy do zapoznania się z szerokim wachlarzem naszych usług. Poniżej przedstawiono kompletną ofertę naszej firmy, jeśli macie Państwo dodatkowe pytania prosimy o kontakt.

ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJA
ODPADÓW KOMUNALNYCH

 W ramach świadczonych usług oferujemy swoim klientom odbiór odpadów komunalnych związanych z bytową i przemysłową działalnością mieszkańców miasta.

TRANSPORT I UTYLIZACJA
GRUZU

 Utylizacja gruzu lub utylizacja odpadów budowlanych powinna być prowadzona przez specjalistyczne podmioty. Ich uprawnienia muszą wynikać z odpowiednich decyzji i być transparentne.

TRANSPORT I UTYLIZACJA
ODPADÓW POREMONTOWYCH

 Powstające w czasie prac budowlanych odpady poremontowe są to odpady które nie klasyfikują się jako gruz czysty, gruz zmieszany. Do tego typu odpadów zalicza się wszelkiego rodzaju opakowania, pozostałości po materiałach.

WYNAJEM I OBSŁUGA
TOALET PRZENOŚNYCH

 Wynajem toalet przenośnych dostępnych w naszej ofercie to świetne rozwiązanie na imprezach masowych, na przykład koncertach bądź festiwalach. Toaleta przenośna sprawdzi się również w parkach, na przystankach czy na placach budowy

TRANSPORT I UTYLIZACJA
ODPADÓW MEDYCZNYCH

 Świadczymy usługę odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych, weterynaryjnych, leków a także odpadów powstających w branży „beauty”. Spełniamy wszystkie normy w zakresie obrotu odpadami tego typu w ramach wydanej decyzji.

ODBIÓR I UTYLIZACJA
PADŁYCH ZWIERZĄT

 Nasza firma świadczy usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji padłych zwierząt. Spełniamy rygorystyczne i wymagające regulacje prawne dotyczące utylizacji zwłok zwierząt oraz odpadów pochodzących z produkcji zwierzęcej.

TRANSPORT I UTYLIZACJA
ODPADÓW POPRODUKCYJNYCH

 Zajmujemy się odbiorem, transportem i utylizacją wszelkiego rodzaju odpadów powstających w trakcie procesów produkcyjnych w zakładach o różnych profilach branżowych

TRANSPORT I UTYLIZACJA
ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

 Odpad niebezpieczny jest to taki rodzaj odpadu którego właściwości mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla środowiska, zdrowia ludzi oraz zwierząt.

ODBIÓR I UTYLIZACJA
ODPADÓW GASTRONOMICZNYCH

 Wszystkie lokale gastronomiczne oprócz obowiązku realizacji przepisów Komisji Europejskiej podlegają również pod kontrole sanepidu w związku z koniecznością prawidłowego zagospodarowania odpadów oraz stosownej utylizacji.

TRANSPORT I UTYLIZACJA
ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

 W trakcie zmiany aranżacji pomieszczeń usunięcie starych mebli jest nieodłącznym etapem całego procesu. Powstałe odpady komunalne ze względów na swoje rozmiary nie wrzuca się do standardowych pojemników na odpady.

OBSŁUGA
IMPREZ PLENEROWYCH

 PBI Częstochowa pomoże Państwu w organizacji imprez plenerowych, w trakcie których niezbędne jest zabezpieczenie odbioru odpadów oraz zaplecza sanitarnego.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ON LINE   WhatsApp Skontaktuj się przez aplikację WhatsApp Messenger Skontaktuj się przez Messenger
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE