TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW POREMONTOWYCH Powstające w czasie prac budowlanych odpady poremontowe są to odpady które nie klasyfikują się jako gruz czysty, gruz zmieszany. Do tego typu odpadów zalicza się wszelkiego rodzaju opakowania, pozostałości po materiałach, np. złom, drewno, płyty karton-gipsowe, styropian i inne. Do odpadów poremontowych nie można zaliczyć papy oraz wełny mineralnej, które są odpadami niebezpiecznymi i podlegają specjalistycznym procedurom transportu i utylizacji przez co muszą być zebrane do osobnych kontenerów. Zagospodarowywanie odpadów tego typu we własnym zakresie generuje dodatkowe koszty oraz może stanowić źródło problemów przy nieodpowiednim sposobie jego utylizacji. Dlatego warto skorzystać z profesjonalnej firmy, która zarejestruje transport odpadu w systemie BDO a cały proces odbędzie się w ramach obowiązujących decyzji na transport i magazynowanie odpadu. Zagospodarowywanie odpadów tego typu we własnym zakresie generuje dodatkowe koszty oraz może stanowić źródło problemów przy nieodpowiednim sposobie jego utylizacji. Dlatego warto skorzystać z profesjonalnej firmy, która zarejestruje transport odpadu w systemie BDO a cały proces odbędzie się w ramach obowiązujących decyzji na transport i magazynowanie odpadu. Transport gruzu zapewniamy w kontenerach o objętości 36m3, 7m3, 4m3 oraz workach typu "BIG–BAG" o objętości 1m3.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ON–LINE   WhatsApp Skontaktuj się przez aplikację WhatsApp Messenger Skontaktuj się przez Messenger
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE