ODBIÓR I UTYLIZACJA PADŁYCH ZWIERZĄT
Nasza firma świadczy usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji padłych zwierząt. Spełniamy rygorystyczne i wymagające regulacje prawne dotyczące utylizacji zwłok zwierząt oraz odpadów pochodzących z produkcji zwierzęcej. Nieprawidłowa i nielegalna utylizacja padłych zwierząt może stanowić poważne źródło zagrożenia dla środowiska oraz obarczona jest wysokimi karami. Zwłoki zwierząt mogą przenosić niebezpieczne patogeny prowadzące do poważnych chorób ludzi i zwierząt. W związku z obowiązującymi przepisami, padłe zwierzęta muszą być poddane utylizacji w miejscu do tego przeznaczonym przez firmę z odpowiednimi decyzjami i pozwoleniami do świadczenia takich usług.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ON–LINE   WhatsApp Skontaktuj się przez aplikację WhatsApp Messenger Skontaktuj się przez Messenger
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE